PrevádzkareňBB – IT s. r. o.
Na Karlove 25
97401 Banská Bystrica


: +421 948 204 586
: obchod@bbit.sk

SídloBB-IT s. r. o.
Na Karlove 25
974 01 Banská Bystrica 1

: 47074701
: 2023728355
: SK2023728355
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 27937/S, Oddiel: Sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93