Predajca

Názov:BB – IT s. r. o.
IČO:47074701
DIČ:2023728355
IČ DPH:SK2023728355
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:97401
Adresa:Na Karlove 25
Telefón:+421 948 204 586
E-mail:obchod@bbit.sk
Kontakt:Peter Šupala
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 27937/S, Oddiel: Sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93